Vignet Frankrijk

Vignet Frankrijk

Vignet FrankrijkSinds 1 juli 2016 is de zogenoemde Crit’Air, een Frans milieuvignet, ingevoerd in bepaalde regio’s en steden in Frankrijk. Het is niet in geheel Frankrijk verplicht maar enkel in bepaalde zones. In sommige tijdelijke milieuzones is het bovendien enkel verplicht bij sterke luchtverontreiniging. Er zijn zes soorten vignetten en de reglementering verschilt van gemeente tot gemeente en van departement tot departement. Om een en ander toch een stuk overzichtelijker te maken, biedt onderstaand overzicht redding. Twijfel je of je voor jouw reis een milieusticker nodig hebt? Neem dan het zekere voor het onzekere. Het kost slechts enkele euro’s en je voorkomt forse boetes.

Vignet Frankrijk aanvragen

 

Waar is het Frans milieuvignet nodig?

De Franse departementen en steden hebben de bevoegdheid om zelf een milieuzone in te stellen. Hierbij kan men twee soorten milieuzones invoegen: een permanente of een tijdelijke milieuzone. Bij een tijdelijke milieuzone heb je enkel in bepaalde periodes, bijvoorbeeld bij smogalarm, een milieusticker nodig. Verder in dit artikel worden enkele populaire steden en gebieden, waar een permanente of tijdelijke milieuzone heerst, van toelichting voorzien.

 

Permanente milieuzones in Frankrijk

De permanente milieuzone of ZCR (Zone à circulation restreinte) mag je enkel binnen met een geldige milieusticker. De permanente milieuzone is gedurende het volledige jaar van toepassing. Wel kan een stad of een departement een aantal afwijkende bepalingen instellen. In sommige milieuzones is er bijvoorbeeld een nachtelijke uitzondering voorzien. Het begin en het einde van de permanente milieuzone wordt steeds met borden aangegeven.

Voorbeelden van permanente milieuzones in Frankrijk is de milieuzone van Parijs, de milieuzone van Grenoble en de milieuzone van de vallei van de Arve. De milieuzone van Parijs lichten we later in dit artikel toe.

Tijdelijke milieuzones in Frankrijk

In een tijdelijke milieuzone of ZPA (Zone de protection de l’air) heb je alleen een geldige milieusticker nodig bij extreme luchtvervuiling. Men kondigt het inwerkingtreden van de tijdelijke milieuzone aan via matrixborden, maar ook op televisie of via de radio. De meeste milieuzones van Frankrijk zijn zogenoemde tijdelijke milieuzones. Het gaat onder andere om de milieuzone van Straatsburg, de milieuzone van Savoie en de milieuzone van Toulouse. Ook die laatste krijgt verder de nodige toelichting.

 

Milieuzones op de autosnelweg

In principe zijn de milieuzones beperkt tot steden. In sommige gevallen kan het milieuvignet echter ook van toepassing zijn op de autosnelwegen. Dit is zo indien een deel van die autosnelweg door een stad loopt. Onder andere in Straatsburg en Grenoble is dit het geval, hoewel het hier gaat om tijdelijke milieuzones. Enkel bij smogalarm moet je dus een Crit’Air vignet hebben.

Het wordt bovendien nog een stuk ingewikkelder omdat sommige gemeenten bepaalde autosnelwegen uitdrukkelijk van de reglementering hebben uitgesloten. Onder andere in Lille is dit het geval.

 

Zes soorten vignetten voor zes soorten wagens

Tolvignet FrankrijkWelk type Frans vignet je moet bestellen, is afhankelijk van het type wagen. Men deelde de wagens immers in zes verschillende categorieën in, op basis van het vervuilend karakter ervan. Ieder type vignet heeft een eigen kleur. Omdat ook de datum van eerste inverkeerstelling in rekening wordt gebracht, is dit steeds tussen haakjes aangegeven. Het wordt duidelijk dat niet alle auto’s op een vignet kunnen rekenen. Zij mogen de milieuzones dan niet betreden.

 

Het groene milieuvignet voor Frankrijk

Het groene milieuvignet voor Frankrijk is er enkel voor elektrische voertuigen en voertuigen op waterstof.

 

Crit’Air 1 Milieuvignet (paars vignet Frankrijk)

Dit milieuvignet is er voor auto’s op basis van gas en oplaadbare hybridewagens. Motorfietsen (vanaf 1 januari 2017) en bromfietsen (vanaf 1 januari 2018) met euronorm 4, benzinewagens met euronorm 5 en 6 (vanaf 1 januari 2011) en zware motorvoertuigen met Euro VI (vanaf 1 januari 2014) vallen eveneens onder deze categorie.

 

Crit’Air 2 milieuvignet (geel vignet Frankrijk)

Het Crit’Air 2 milieuvignet is er voor brom- (tussen 1 januari 2007 en 31 december 2016) en motorfietsen (tussen 1 januari 2007 en 31 december 2017) met euronorm 3. Voor de andere voertuigen maakt men de opdeling tussen diesel en benzine. Voor dieselwagens is het van toepassing bij euronorm 5 en 6 (vanaf 1 januari 2011). Voor zware voertuigen zoals autobussen blijft het wel beperkt tot euronorm VI (vanaf 1 januari 2014). Bij benzinewagens moet het gebruikt worden door voertuigen met euronorm 4 (tussen 1 januari 2006 en 31 december 2010). Voor zware voertuigen is het ook hier beperkt, in dit geval tot euronorm V (van 1 oktober 2009 tot 31 december 2013).

 

Crit’Air 3 milieuvignet (oranje vignet Frankrijk)

Het oranje milieuvignet is van toepassing op tweewielers met euronorm 2 (van 1 juli 2004 tot 31 december 2006) en benzinewagens met euronorm 2 en 3 (van 1 oktober 1997 tot 31 december 2005). Bij dieselwagens gaat het om euronorm 4 (vanaf 1 januari 2006 tot 31 december 2010). Bij zware wagens, autobussen en autocars hanteert men euronorm V voor dieselvoertuigen (van 1 oktober 2009 tot 31 december 2013) en euro III en IV voor benzinevoertuigen (van 1 oktober 2001 tot 30 september 2009).

 

Crit’Air 4 milieuvignet (rood vignet Frankrijk)

Tweewielers die niet onder de bovenstaande categorieën vallen (tussen 1 juni 2000 en 30 juni 2004) moeten zich op dit vignet beroepen. Op benzinewagens die vanaf 1 januari 1997 in omloop werden gebracht, zijn hoe dan ook een van de voorgaande categorieën van toepassing. Enkel dieselvoertuigen (m.u.v. de tweewielers) kunnen met andere woorden onder het milieuvignet Crit’Air 4 vallen.

Hier hanteert men euronorm 3 voor de klassieke personenwagens (van 1 januari 2001 tot 31 december 2005) en euro IV voor de zware voertuigen (van 1 oktober 2006 tot 30 september 2009).

 

Crit’Air 5 milieuvignet (grijs vignet Frankrijk)

Onder het Crit’Air 5 vignet vallen geen benzinewagens of tweewielers. Voor dieselwagens gaat het om euronorm 2 (van 1 januari 1997 tot 31 december) en bij de zware dieselvoertuigen om euronorm III (van 1 oktober 2001 tot 30 september 2006).

 

Staat jouw voertuig niet in dit lijstje?

De meest vervuilende voertuigen worden uit de milieuzones geweerd. Dieselwagens die voor 1 januari 1997 werden geregistreerd, vallen bijvoorbeeld onder deze categorie. Deze wagens kunnen geen milieusticker aanvragen en mogen de milieuzone dan ook niet betreden.

 

Vignet Frankrijk aanvragen

 

Een Crit’Air milieuvignet voor Frankrijk bestellen

Het is belangrijk om tijdig jouw Crit’Air milieuvignet voor Frankrijk te bestellen. Minimaal tien werkdagen voor vertrek, is een ideale stelregel. Zorg ervoor dat je alle boordpapieren bij de hand hebt en scan alvast even jouw inschrijvingsbewijs in.

Om het Crit’Air milieuvignet voor Frankrijk te bestellen, moet je surfen naar de website www.certificat-air.gouv.fr. Ga verder in het Frans of kies voor een andere taal, bijvoorbeeld Engels. Klik vervolgens op ‘Demander son certifcat’ (Frans) of ‘Applying for your certificate’ (Engels). Geef hierna aan dat de wagen in een ander land dan Frankrijk is ingeschreven, dit doe je door op ‘Votre véhicule est immatriculé dans un autre pays’ (Frans) of ‘Vehicles Registered Abroad’ (Engels) te klikken. Op de daaropvolgende pagina zal je moeten aangeven dat je akkoord bent met de voorwaarden en dat jouw inschrijvingsbewijs up-to-date en echt is. Dit doe je door de vakjes onderaan het scherm aan te vinken en op ‘Suivant’ (Frans) of ‘Next’ (Engels) te klikken.

Nu zal je de gegevens van jouw voertuig moeten ingeven. Voeg in eerste instantie een voertuig toe door op het plussymbool te klikken. In het nieuwe scherm moet je achtereenvolgens de volgende gegevens van jouw voertuig invullen:

  • Het registratienummer van het voertuig;
  • De datum van eerste inschrijving van het voertuig;
  • De categorie van het voertuig;
  • Het type brandstof van jouw voertuig;
  • Het land dat het certificaat heeft uitgereikt;
  • Het serienummer van jouw voertuig;
  • Het merk van de wagen;
  • De commerciële benaming van het voertuig;
  • De euronorm van het voertuig;
  • De CO2-uitstoot van het voertuig.

Tot slot zal je ook de scan van het inschrijvingsbewijs moeten opladen. Klaar? Na de ingave van de gegevens krijg je nog even een overzicht te zien van alle opgegeven gegevens. Controleer alles nog eens goed om problemen te voorkomen. Klopt alles als een bus? Doe dan de gekende ‘ik ben geen robot’-test, vul op de volgende pagina jouw persoonlijke gegevens in en vervolledig het betaalproces. Binnen ongeveer 10 werkdagen ontvang je jouw Crit’Air vignet per post.

 

Waar moet je de milieusticker plakken?

Je moet de Franse milieusticker kleven aan de binnenkant van het voertuig en dit rechtsonder de voorruit. De milieusticker gaat gedurende de hele levensduur van het voertuig mee. Zorg er voor dat de sticker goed zichtbaar is en blijft.

 

Lokale wetgeving en regels met betrekking tot het Franse milieuvignet

Het vignet is geldig in geheel Frankrijk, maar het is wel zo dat er lokaal een aantal afwijkende regels gelden. Hieronder zijn deze regels voor de meest voorkomende gebieden en steden aangegeven.

 

Milieuvignet voor Parijs

In Parijs is het volledige centrum een permanente milieuzone. Wel is deze permanente milieuzone beperkt tot weekdagen van 08:00 tot 20:00 uur. Tijdens deze periode mag men Parijs enkel betreden met een sticker van categorie 0 tot en met vier. Een Crit’Air 5 is met andere woorden niet toegelaten. De permanente milieuzone is van toepassing op het gebied binnen de ringweg. Op de ringweg zelf is de permanente milieuzone echter niet van toepassing.

Hiernaast kent Parijs ook een tijdelijke milieuzone die tot aan de buitenring A86 loopt. Bij extreme luchtvervuiling zal je ook hier over een milieusticker moeten beschikken (dus ook op de binnenring). Bovendien kan men strengere regels opleggen en ook andere categorieën voertuigen weren. De tijdelijke milieuzone is echter niet van toepassing op de buitenring. Eventuele tijdelijke maatregelen worden uiteraard via de digitale borden op de weg aangegeven.

 

Milieuvignet voor Lille en omgeving

De omgeving van Lille fungeert als een tijdelijke milieuzone waar enkel voertuigen met een milieusticker de zone in mogen rijden bij aanhoudende luchtverontreiniging. Onder de zone valt niet alleen Rijsel maar vallen ook talloze andere (deel)gemeenten. Men heeft bovendien de ambitie om de zone verder uit te breiden tot de negentig gemeenten van de métropole Européenne de Lille.

Om doorgaand verkeer niet te hinderen zijn sommige wegen uitgezonderd. Het gaat met name om de A22, de N227, de A1, de A25 en de D652. Vanuit de richting van het Belgische Gent of Doornik hoef je je dus geen zorgen te maken indien je de hoofdwegen niet verlaat. In het andere geval zal je bij aanhoudende luchtverontreiniging over een milieuvignet moeten beschikken.

 

Milieuvignet voor Straatsburg en omgeving

De Eurométropole de Strasbourg valt onder een tijdelijke milieuzone waarbij voertuigen met een Crit’Air 4 en Crit’Air 5 milieuvignet bij heftige luchtverontreiniging worden geweerd. Het is belangrijk om te weten dat zowel de A4 als de A35 doorheen de metropool lopen en hier geen uitzondering voor werd voorzien.

 

Milieuvignet voor de omgeving van Annecy

In de omgeving van Annecy is er sprake van een tijdelijke milieuzone. Bij extreme luchtvervuiling worden zware voertuigen zonder geldige milieusticker niet toegelaten. Bovendien kunnen de drie communautés aparte maatregelen opleggen voor lichtere voertuigen. Indien de luchtvervuiling langer dan twee dagen zou aanhouden, mogen voertuigen met een Crit’Air 4 en Crit’Air 5 milieuvignet de regio hoe dan ook niet betreden.

 

Milieuvignet voor Chambéry

In Chambéry is er een tijdelijke milieuzone van toepassing. Bij extreme luchtvervuiling zijn voertuigen zonder geldige milieusticker niet toegelaten in deze zone. Er is echter geen vaste zone afgebakend: deze wordt per individuele politieverordening uitgevaardigd. Heb je geen milieusticker en is er sprake van ernstige vervuiling? Informeer jezelf dan goed via het internet of volg de richtlijnen die op de digitale borden zijn weergegeven.

 

Weet bovendien dat ook hier strengere maatregelen van toepassing zijn na twee dagen extreme luchtvervuiling. In dit geval zal men automatisch voertuigen met een Crit’Air 4 en Crit’Air 5 milieuvignet weren.

 

Milieuvignet voor het departement Drôme

Het departement Drôme, waar onder andere steden zoals Nyons en Valence onder vallen, is een tijdelijke milieuzone. Bij aanhoudende luchtvervuiling mag je in deze zone enkel nog rijden indien je over een milieusticker beschikt. Na twee dagen mogen voertuigen met een Crit’Air 4 of Crit’Air 5 milieusticker bovendien de milieuzone ook niet meer betreden. Het is wel belangrijk om voldoende informatie in te winnen omdat de milieumaatregelen niet automatisch het hele departement zullen omvatten. Minstens even belangrijk te weten is dat de A7, de zo populaire Autoroute du Soleil, door Drôme loopt en dat je dus ook hier over een milieuvignet moet beschikken.

 

Milieuvignet voor het departement Isère

Het departement Isère is een tijdelijke milieuzone. De milieusticker wordt verplicht bij extreme luchtvervuiling. De verplichting kan gelden voor het volledige departement Isère of voor delen ervan, denk maar aan de metropool Grenoble met zijn 49 gemeenten.

Gedurende de eerste twee dagen dat de tijdelijke milieuzone ingang heeft gevonden, zijn enkel voertuigen met een milieusticker nog toegelaten. Na twee dagen zijn ook voertuigen met een Crit’Air 4 of Crit’Air 5 milieusticker niet langer toegelaten. Bij zeer extreme luchtvervuiling kan men de regeling ook uitbreiden tot zelfs voertuigen met een Crit’Air 3, Crit’Air 2 en Crit’Air 1 milieuvignet.

Opgelet: binnen de stadsgrenzen van Grenoble geldt er een striktere reglementering. Hier geldt er een permanent verbod voor oude transportvoertuigen. Het gaat met name om vrachtwagens die voor 1 oktober 2001 werden geregistreerd of andere transportvoertuigen met registratie voor 1 oktober 1997.

 

Milieuvignet voor Lyon en omgeving (m.i.v. Villeurbanne)

Ook hier betreft het een tijdelijke milieuzone. Indien de tijdelijke milieuzone ingang vindt, heeft men drie niveaus van verkeersbeperkingen voorzien. Welk niveau ingang vindt, is afhankelijk van de kwaliteit van de lucht.

Niveau 1: In het geval van niveau 1 zal men de maximale snelheid op alle wegen waar men sneller dan 70 km/u mag rijden, met 20 km/u verlagen zonder dat het minder dan 70 km/u mag bedragen;

Niveau 2: Voertuigen zonder milieuvignet zijn niet langer toegelaten;

Niveau 2 aggravé: Na twee dagen niveau 2 treedt het zogenoemde Niveau 2 aggravé in. In dit geval mogen voertuigen met een vignette Crit’Air 4 of 5 niet meer in de zone rijden.

Voor enkele belangrijke wegen heeft men hier wel uitzonderingen voorzien. Het gaat onder andere om de A6 en de A42. Ook indien de tijdelijke milieuzone ingang heeft gevonden, mag je hier zonder milieuvignet rijden. Wel zal je dus niet zomaar een afslag naar het centrum mogen nemen, tenzij je natuurlijk over een passend milieuvignet beschikt.

 

Milieuvignet voor Rennes en omgeving

De tijdelijke milieuzone van het métropole de Rennes is vrij recent opgericht en omvat niet de gehele metropool, maar enkel het deelgebied dat binnen de N136 valt. Het gaat om restricties bij aanhoudende luchtverontreiniging. Vooral voertuigen met een Crit’Air 4 en Crit’Air 5 vignet worden dan verbannen.

 

Milieuvignet voor Toulouse en Haute-Garonne

Ook in de omgeving van Toulouse is er een tijdelijke milieuzone van toepassing. Niet alleen kan men auto’s zonder milieuvignet weren, maar bovendien kan men ook snelheidsbeperkingen opleggen. Het gaat om de zone die valt tussen de snelwegen A620, A62 en A61. Volg goed de richtlijnen zoals weergegeven op de elektronische borden.

 

Vrijstelling voor het Crit’Air milieuvignet voor Frankrijk

De Franse wetgever heeft een aantal uitzonderingen voorzien op de regelgeving met betrekking tot het Crit’Air milieuvignet voor Frankrijk. Het gaat met name om een vrijstelling voor gehandicapten en voor oldtimers. Voor toeristen heeft het in principe weinig invloed, behalve dan het feit dat mensen met een Europese gehandicaptenparkeerkaart altijd de tijdelijke of permanente milieuzones binnen mogen rijden.

 

Vrijstelling Crit’Air milieuvignet Frankrijk voor gehandicapten

Wanneer je in het bezit bent van een Europese gehandicaptenparkeerkaart, gelden de milieumaatregelen niet. Wel moet het voertuig nog steeds gewoon voorzien zijn van het juiste vignet. Indien het voertuig echter niet in aanmerking komt voor een sticker, bijvoorbeeld omdat het te sterk vervuilend is, mag het echter toch gewoon de milieuzone betreden. Voorwaarde is wel dat je de gehandicaptenkaart goed zichtbaar achter de voorruit legt.

 

Vrijstelling Crit’Air milieuvignet Frankrijk voor oldtimers

Ook voor oldtimers geldt een uitzondering op de milieuwetgeving. Wel is deze uitzondering beperkt voor in Frankrijk geregistreerde voertuigen die ten minste dertig jaar oud zijn. Wanneer je met jouw oldtimer naar Frankrijk op vakantie gaat, moet je dus wel nog gewoon een milieuvignet aankopen.

 

Andere vrijstellingen voor het Crit’Air milieuvignet

Voor voertuigen van overheidsbedrijven en van publieke diensten, zoals de politie en de brandweer, zijn uiteraard eveneens uitzonderingen voorzien. In sommige gevallen kunnen ook private voertuigen een uitzondering verkrijgen van de gemeente of de staat. Vooral voor wegenwachtdiensten of reisorganisaties is dit niet onbelangrijk.

Tot slot is er ook een uitzondering voorzien voor voertuigen in de landbouw- of constructiesector. Echter kan je er als buitenlandse toerist geen beroep op maken. Met je tractor op reis of niet: je zal over een milieusticker moeten beschikken.

 

Sanctionering bij inbreuk op milieustickers in Frankrijk

Wanneer je een tijdelijke of permanente milieuzone binnenrijdt terwijl dit niet is toegestaan, mag je een boete verwachten. Het gaat om een boete van 45 euro (onmiddellijke betaling) of 68 euro bij betaling binnen een termijn van 45 dagen. Betaal je niet tijdig? Dan kan de boete oplopen tot maar liefst 180 euro. Voor vrachtwagens is de boete tot slot een stuk hoger. Het gaat hier om een boete van 135 euro die bij ontijdige betaling oploopt tot niet minder dan 375 euro. Toch maar beter jouw milieuvignet bestellen?

 

Vignet Frankrijk aanvragen